ការិយាល័យផ្នែកលក់ និងសេវាអតិថិជន


ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដូចជា៖

- លក់សំបុត្រយន្តហោះ( ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស )
- លក់សំបុត្រឡាន⁣ សំបុត្រទូក
- រៀបចំដំណើរទេសចរណ៏ (ក្នុង និងក្រៅប្រទេស)
- ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ធ្វើថ្មី និងពន្យាពេល
- ធ្វើទិដ្ឋាការខ្មែរសំរាប់ជនបរទេស
- កក់បន្ទុប់សណ្ឋាគារ (ក្នុង និងក្រៅវប្រទេស)
- កក់ភោជនីដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ (ក្នុងស្រុក)
- សេវាកម្មផ្សេងៗ

Our Service Includs

- Domestic & International Air Tickets
- Inbound & Outbound Tours
- Passport Arrangement (New & Extension)
- Visa Arrangement (New & Extension)
- Inbound & Outbound Hotel Reservations
- Restaurant Reservations (Inbound o)
- Other Services

អាស័យដ្ឋាន: អាគារលេខ ១៨៣F មហាវិថីម៉ៅសេទុង(២៤៥) សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖


ថ្ងៃចន្ទ- ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៧:៣០AM - ១២:០០PM ពេលរសៀល ចាប់ពីម៉ោង ១:៣០PM -​​ ៥:០០PM ថ្ងៃសៅរ៍ ពេលព្រឹក ម៉ោង ៧:៣០AM - ១២:០០PM
  • ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ

  • (+៨៨៥)៧៧ ៥៨៩ ៥៨៩ / (+៨៨៥)១៦ ៥៨៩ ៥៨៩
  • (+៨៨៥)៧៧ ២៧ ២៧ ២៧ / (+៨៨៥)២៣ ២១០ ៨១៦
  • អុីម៉ែល: om.su4startravel@gmail.com ( Outbound Tour )
  • អុីម៉ែល: operations@su4star.com.kh ( Inbound Tour )
  • CONTACTS

  • (+885)77 589 589 / (+885)16 589 589
  • (+885)77 27 27 27 / (+885)23 210 816
  • Email: om.su4startravel@gmail.com ( Outbound Tour )
  • Email: operations@su4star.com.kh ( Inbound Tour )